Základná škola 1. a 3. ročník, školský rok 1959/1960, triedna učiteľka Emília Felcanová.

Základná škola v Solke, 1959/1960, 1. a 3. ročníkSprava dole: Oľga Václaviaková, Mária Gregorová, Beata Šimová
Druhý rad sprava: Darina Gavlíková, Anna Václaviaková, Emília Balážová, Mária Žigmundová
Tretí rad sprava:
Zdena Balážová, Lýdia Mendelová, Fabiola Žigmundová, Božena Balážová, Ida Antolová, Mária Žigmundová

Základná škola v Solke, 1959/1960, 2., 4.  a 5. ročníkZákladná škola 2., 4. a 5. ročník, školský rok 1959/1960, triedna učiteľka a súčasne riaditeľka školy Oľga Škultétyová.

Sprava hore: Jozef Baláž, Jozef Hazucha, Augustína Balážová, Božena Balážová, Fabiola Žigmundová, Marta Mendelová, Viera Valchovníková
Sprava druhý rad: Anton Ťažiar, Jaoslav Šovčík, Miroslav Valchovník, Vladimír Václaviak, Miroslav Kuriš, František Šimko, Anton Baláž
Sprava dole: Anna Václaviaková, Jozef Krška, Ilona Balážová, Mária Gregorová, Ida Antolová, Ľudmila Chlebová, Mária Žigmundová, Jozef Sloboda

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .