Úcta k starším, Solka 1962Krásny príklad pre súčasnú generáciu úcty k starším, môže slúžiť akcia z roku 1962. Posedenie so staršími občanmi Solky v tomto roku zorganizovali v triede miestej základnej školy. Program s deťmi pripravila pani učiteľka 1. a 3. ročníka Emília Felcanová.

Sprava vzadu sedia: Ján Pročka, Eleonóra Pavláková, Katarína Zoreníková a Zuzana Kobelová.
Sprava chrbtom sediaci: Jozef Rolinec, Jozef Hianik a Mária Rolincová.

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .