Prinášame vam skvelý historický artefakt. Triedna kniha – Klassenbuch zo školského roku 1934/35 z Štátnej ľudovej školy v Solke. Triedný učiteľ a zároveň správca, ktorý v budove školy v byte učiteľa býval so svojou rodinou bol Alfred Saliger.

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .