2. mája 2009 si po nevestu Adrianu Lackovú do Solky prišiel Peter Brecko. Želáme im veľa krásnych rokov na ceste životom.


P.S. Podľa pamätníkov nebola svatba v Solke aspoň 20 rokov.

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .