Pohľad na VyšehradVyšehrad – 829 m nad Solkou. Archeologicky skúmaná lokalita od roku 1970. Osídlenie hradiska – doba železná až doba laténska. Vyšehrad bol oddávna predovšetkým strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria a jeho prvoradou úlohou bola kontrola významnej diaľkovej cesty (tzv. Jantárovej), ktorá smerovala z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Archeologické pramene dosvedčujú, že svoju funkčnosť si hradisko, i keď v zmenšenej miere, udržalo v priebehu 10. a 11. storočia. Znovuobnovenie funkčnosti hradu prebehlo na prelome 13. a 14. storočia v období vlády Matúša Čáka Trenčianskeho a v 60. rokoch 15. storočia, keď si na Vyšehrade zriadil svoju operačnú základňu bratrícky veliteľ Slováčko. Vyšehrad ponúka jedinečný kruhový výhľad na Turiec a Hornonitrie. Cesta na hradisko je zároveň aj náučným chodníkom, na ktorom sa návštevník dozvie všetko o histórii, faune a flóre tejto nádhernej lokality.

Náučný chodník Vyšehrad sa nachádza na území NPR Vyšehrad. Prístup na chodník je zo SAD Prievidza, Turčianske Teplice – Jaseňovo alebo Nitrianske Pravno – Solka. Dĺžka trasy je 1,3 km a na trase je 6 zastávok s informačnými tabuľami. Terén je nenáročný až stredne náročný a trasa je prírodovedne, historicky a archeologicky zameraná. Bol otvorený v roku 1982, v roku 1995 bola zabezpečená výmena informačných panelov.

Zaujímavosti náučného chodníka: najvyšší vrchol strednej časti pohoria Žiar s výskytom skalnej vápnomilnej vegetácie, významné archeologické nálezisko na vápencovej plošine, najstaršie osídlenie z ml. doby kamennej, stopy po slovanskom osídlení.

Národná prírodná rezervácia Vyšehrad, vyhlásená v r. 1973, s rozlohou 49 ha. Dominanta pohoria Žiar so zvyškami pôvodných lesov a skalnej vápnomilnej vegetácie. Súčasťou rezervácie je významná archeologická lokalita dokumentujúca osídlenie od mladšej doby bronzovej.

Pre 9. storočie je stavba hradov veľmi príznačná. Výskumom sú dobre prebádané aj niektoré lokality na strednom Slovensku. Medzi dôležité opevnené sídla patril určite Vyšehrad, medzi Turčianskou kotlinou a Hornou Nitrou, ktorý tiež mohol mať funkciu centrálneho hradu pre niektorú z uvedených oblastí.

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .