Materská škola v Solke 1964/1965Deti v materskej škole v Solke v školskom roku 1964/1965.

.

.

Materská škola v Solke 1964/1965Učiteľkou v tomto roku bola pani Mária Lovecká.

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .