Michaela MendelováDnes 25. mája 2008 o 14:52 sa medzi nás svojim prvým plačom prihlásila nová suseda Michaela Mendelová. Vítame ju medzi nami, Michaela pri svojom štarte do života vážila 3,47 kg a merala 49 cm.

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .