Momentky z prvej organizovanej vatry pri vodárni v obci Solka.

Foto č. 1: ————— Foto č. 2: ————— Foto č. 3:

Foto č. 1
Horný rad zľava: Lojzo Gregor, Ľubo Sopčak, Paľo Gregor, Laco Krška. Dolný rad zľava: Jano Lacko, Jozef Gregor, Zdeno Pavlak, Kamil Oslanec.
Foto č. 2
Kamil Oslanec, Robo Pavlák, Jano Lacko
Foto č. 3
Horný rad zľava: Paľo Gregor, Jozef Gregor, Jolana Kršková Lida Mendelová. Stredný rad zľava: Ľubo Sopčak, Robo Pavlák, Jano Lacko, Lojzo Gregor. Dolný rad zľava: Laco Krška, Zdeno Pavlak, Mirka Tarabová

Facebook Twitter Email

Príspevky sú zakázané .