www.solka.sk

Všetky pripomienky, kritiky, podnety na nové články posielajte na:

Marián Huba, Róbert Pavlák, Ján Lacko


Alebo ich môžete poslať alebo vhodiť do schránky na budove firmy Maquita s.r.o. (bývala škola, vedľa cintorína)

Maquita s.r.o., Soľná 36, 97213 Solka

Svoj názor, postreh, kritiku môžete vyjadriť v diskusii tu.