Je úlohou nás všetkých, aby sa na august 1968 nezabudlo a aby aj budúce generácie poznali pravdu o tomto významnom medzníku novodobých dejín našej vlasti.

Čítať ďalej …

Lyžiarský oddiel Solka 1965V šesťdesiatých rokoch minulého storočia prekvitalo v našej obci lyžovanie. Fotografie sú zo sústredenia na jasenovskom svahu Vyšehradu.

Nastúpené družstvo: (foto vľavo) z ľava Milan Rolinec, Vojtech Mendel, Jaroslav Kuriš, Ervín Gültler, Alfréd Galač, Ľubomír Gross, Anna Kurišová, Božena Slobodová, X, X, Jozef Pročka.Nastúpenie pred salašom pod Vyšehradom.

Nastúpenie pred salašom pod Vyšehradom: (foto vpravo) z ľava Ervín Gültler, Alfréd Pročka, Vincent Pročka, kľačiaci: Alfréd Galač, Ľubomír Gross, Oto Gregor, Božena Slobodová, Anna Kurišová, nad nimi Milan Rolinec, Vojtech Mendel, Jaroslav Poliak, úplne hore Vlado Pročka, Jozef Krška, Miroslav Valchovník?, Ján Pročka, Jaroslav Kuriš.

lyziari_1965c.jpgVrcholové družstvo v zložení (foto vľavo) z ľava Vincent Pročka, Alfréd Galač, Jaroslav Kuriš, Božena Slobodová, Vojtech Mendel, Anna Kurišová, Ľubomír Gross.

FC Solka Masters 1968-1972Stojací rad zľava:
Gerhard Dernesh (Tostao)
Jozef Baláž (Džalma Santos)
Ľubomír Gros (Pereira)
Jozef Krška (Gilmar)
Jozef Sloboda (Gerson)
Vladimír Pavlák (Nené)
Alfréd Pročka (Socrates) +
Dolný rad zľava:
Jaroslav Valchovník (Amaral)
Ján Pročka (Zico)
Vladimír Pročka (Rivelino)
Miroslav Valchovník (Sergino)
Alojz Šujan (Reinaldo)

Dom rodiny Jozefa Richtera, neskôr krčma v SolkePohostinstvo Relax, tak ako ho poznáme dnes, začalo slúžiť svojmu účelu až od druhej polovice 70. rokov dvadsiateho storočia. Dovtedy to bol urbársky dom, kino, … atď. Nebola to však v histórii obce Solka jediná krčma, ktorá tu bola. Ako krčma od začiatku 50. rokov do prvej polovice 70. rokov slúžil gazdovský dom, ktorý až do konca vojny patril rodine Jozefa Richtera. Čítať ďalej …

Paul Brosz “Die Karpatendeutschen in der Slowakei 1918-1945″ (1972)

Nemeckú kolonizáciu Hauerlandu podnietil bohatý výskyt rúd na strednom Slovensku. V 13. storočí vzniklo sedem stredoslovenských banských miest, medzi nimi zlatá Kremnica (Kremnitz), strieborná Banská Štiavnica (Schemnitz) a medená Banská Bystrica (Neusohl). Pojmom Hauerland označujeme banskú, niekdajšiu Nemcami osídlenú oblasť v okolí spomínaných miest, ktorá zahŕňa aj nemecký jazykový ostrov okolo Kremnice (Kremnitz) a Nitrianskeho Pravna (Deutsch-Proben), vrátane jazykovej skupiny okolo Handlovej (Krickerhau). Názov Hauerland sa presadil koncom tridsiatych rokov. Nemecké pomenovania niektorých obcí tejto oblasti obsahujú vo svojom názve príponu –hau ako napr. Drexlerhau (Jánova Lehota), Glaserhau (Sklenné), Honneshau (Lúčky), Krickerhau (Handlová), Kuneschhau (Kunešov), Neuhau (Nová Lehota), Schmiedshau (Tužina). Čítať ďalej …