Prinášame vam skvelý historický artefakt. Triedna kniha – Klassenbuch zo školského roku 1934/35 z Štátnej ľudovej školy v Solke. Triedný učiteľ a zároveň správca, ktorý v budove školy v byte učiteľa býval so svojou rodinou bol Alfred Saliger.

Tatra 75 cabrio, PD 01-36Medzi najstaršie auta prievidzského okresu určite bude patriť Tatra 75 cabrio s ŠPZ PD 01-36. Toto auto na začiatku šesťdesiatých rokov jazdilo po solčianskych cestách, v roku 1966 ho vlastnil – Karol Mendel.

Čítať ďalej …

Akademický sochár Jozef DamkoKoniec 19. a prvé desaťročia 20. storočia sú v dejinách Slovenska príznačné početnými osobnosťami kultúry a umenia, ktorých talent sa rozvinul mimo Slovenska. Ich tvorba zvyčajne neobohacuje naše múzeá, galérie ani verejné priestranstvá. Čiastočnou výnimkou je sochárske dielo Jozefa Damka z Nitrianskeho Pravna. V snahe uchrániť svoje sochy pred ničivými udalosťami druhej svetovej vojny (po veľmi zlých skúsenostiach z predchádzajúcej vojny) presťahoval tieto z Budapešti do svojho rodiska. Späť sa mu ich však už nepodarilo vrátiť; časť z nich sa stratila, časť je našťastie v depozitoch Múzea Bojnice. Okrem týchto zbierkových predmetov tvorbu Jozefa Damka na Slovensku pripomína ešte niekoľko sakrálnych diel, pomníky a reliéfy. Čítať ďalej …