Momentky z prvej organizovanej vatry pri vodárni v obci Solka.

Foto č. 1: ————— Foto č. 2: ————— Foto č. 3:

Foto č. 1
Horný rad zľava: Lojzo Gregor, Ľubo Sopčak, Paľo Gregor, Laco Krška. Dolný rad zľava: Jano Lacko, Jozef Gregor, Zdeno Pavlak, Kamil Oslanec.
Foto č. 2
Kamil Oslanec, Robo Pavlák, Jano Lacko
Foto č. 3
Horný rad zľava: Paľo Gregor, Jozef Gregor, Jolana Kršková Lida Mendelová. Stredný rad zľava: Ľubo Sopčak, Robo Pavlák, Jano Lacko, Lojzo Gregor. Dolný rad zľava: Laco Krška, Zdeno Pavlak, Mirka Tarabová

Úcta k starším, Solka 1962Krásny príklad pre súčasnú generáciu úcty k starším, môže slúžiť akcia z roku 1962. Posedenie so staršími občanmi Solky v tomto roku zorganizovali v triede miestej základnej školy. Program s deťmi pripravila pani učiteľka 1. a 3. ročníka Emília Felcanová.

Sprava vzadu sedia: Ján Pročka, Eleonóra Pavláková, Katarína Zoreníková a Zuzana Kobelová.
Sprava chrbtom sediaci: Jozef Rolinec, Jozef Hianik a Mária Rolincová.

Materská škola v Solke 1964/1965Deti v materskej škole v Solke v školskom roku 1964/1965.

.

.

Materská škola v Solke 1964/1965Učiteľkou v tomto roku bola pani Mária Lovecká.

Základná škola 1. a 3. ročník, školský rok 1959/1960, triedna učiteľka Emília Felcanová.

Základná škola v Solke, 1959/1960, 1. a 3. ročníkSprava dole: Oľga Václaviaková, Mária Gregorová, Beata Šimová
Druhý rad sprava: Darina Gavlíková, Anna Václaviaková, Emília Balážová, Mária Žigmundová
Tretí rad sprava:
Zdena Balážová, Lýdia Mendelová, Fabiola Žigmundová, Božena Balážová, Ida Antolová, Mária Žigmundová

Základná škola v Solke, 1959/1960, 2., 4.  a 5. ročníkZákladná škola 2., 4. a 5. ročník, školský rok 1959/1960, triedna učiteľka a súčasne riaditeľka školy Oľga Škultétyová.

Sprava hore: Jozef Baláž, Jozef Hazucha, Augustína Balážová, Božena Balážová, Fabiola Žigmundová, Marta Mendelová, Viera Valchovníková
Sprava druhý rad: Anton Ťažiar, Jaoslav Šovčík, Miroslav Valchovník, Vladimír Václaviak, Miroslav Kuriš, František Šimko, Anton Baláž
Sprava dole: Anna Václaviaková, Jozef Krška, Ilona Balážová, Mária Gregorová, Ida Antolová, Ľudmila Chlebová, Mária Žigmundová, Jozef Sloboda