Turistická značkaTuristická značka sa nachádza 20m od pohostinstva Relax. Na 829 m vysoký Vyšehrad sa dostanete za cca 2 hod a prekonáte pritom 492 výškových metrov.

Pohľad na VyšehradVyšehrad – 829 m nad Solkou. Archeologicky skúmaná lokalita od roku 1970. Osídlenie hradiska – doba železná až doba laténska. Vyšehrad bol oddávna predovšetkým strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria a jeho prvoradou úlohou bola kontrola významnej diaľkovej cesty (tzv. Jantárovej), ktorá smerovala z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Archeologické pramene dosvedčujú, že svoju funkčnosť si hradisko, i keď v zmenšenej miere, udržalo v priebehu 10. a 11. storočia. Čítať ďalej …